Se siden på dansk Visit the English page

LEGALISERING

Vi bistår vores klienter i forbindelse med legalisering af dokumenter, herunder med at opnå notar-påtegninger og apostillering.

En legalisering er en bekræftelse af underskriften på et dokument. Kun originaler eller dokumenter med original underskrift kan legaliseres.

Flemming Keller Hendriksen kan som engelsk solicitor påtegne engelske dokumenter. Der gælder helt særlige regler om dette.

Herudover skal danske dokumenter, der skal benyttes i udlandet, ofte oversættes af en autoriseret translatør, så myndigheden i modtagerlandet kan forstå dokumentet, der skal legaliseres. Vi har et netværk af kyndige translatører, der kan assistere. Når en translatør skal oversætte et dokument til brug for en legalisering, skal selve oversættelsen også legaliseres, hvilket sker ved, at translatøren tager til en notar og underskriver sin oversættelse, hvorefter udenrigsministeriet skal bekræfte notarens underskrift, således at det er bevisfast at translatøren vedstår sin oversættelse.

Nyere dokumenter udstedt af myndighederne kan legaliseres direkte ved udenrigsministeriet, der har et billede af den underskrivende myndighedspersons underskrift, og derfor kan bekræfte den. For så vidt angår privatpersoners underskrifter og underskrifter på ældre domstolsdokumenter, hvor udenrigsministeriet ikke har et billede af underskriften kan udenrigsministeriet ikke bekræfte underskriften og derfor ikke  legalisere dokumentet.

Hvis man ønsker en underskrift fra en privatperson legaliseret skal personen skrive under foran en notar i en byret. Notaren skal bekræfte, at den navngivne person selv har skrevet under foran ham. Notaren påfører sin egen underskrift som bekræftelse herpå. Notarens underskrift har udenrigsministeriet et billede af og herefter kan dokumentet legaliseres i udenrigsministeriet.

Hvis en udenlandsk notar kræver et dansk dokument legaliseret skal det oversættes, men herudover er det individuelt hvad den udenlandske notar kræver af dokumentation for et forhold. Løsningen kan undertiden være en legal opinion udarbejdet af en dansk advokat, der redegør for situationen efter dansk ret. Dette advokatnotat skal underskrives af advokaten foran en dansk notar, der bekræfter advokatens underskrift på dokumentet. Undertiden vil notaren ydermere kræve, at det danske advokatsamfund bekræfter, at pågældende person er fungerende advokat, og måske endda, at advokatsamfundets medarbejders underskrift legaliseres af udenrigsministeriet. Efter notarunderskrift kan dokumentet endelig legaliseres af udenrigsministeriet.

I mange tilfælde skal udenrigsministeriets legalisering herudover omkring ambassaden for det land, hvor dokumentet skal bruges. Hvis det land, ikke har tiltrådt Apostille-konventionen (Haager-konventionen af 5. oktober 1961) skal man efter udenrigsministeriet have det pågældende lands ambassade eller konsulat til at bekræfte udenrigsministeriets legalisering. Se listen over lande, som har tiltrådt Apostille-konventionen her

Apostille-stemplet er altid dansk-/engelsksproget. Man kan ikke få et stempel på andre sprog.

Kontakt  Linda Glenthøj på 70 90 90 60 for yderligere info.

Yderligere info

Erhverv / Privat

VIL DU VIDE MERE OM LEGALISERING?

70 90 90 60

Ring til os alle hverdage 8-18

Har du et spørgsmål?

Vi svarer tilbage hurtigst muligt