Se siden på dansk Visit the English page

LEGALISERING - PRIVAT

Legalisering / Apostille

Hvis du skal bruge et offentligt dokument i udlandet, kræver mange udenlandske myndigheder, at dokumentet bliver legaliseret. En legalisering er en bekræftelse fra Udenrigsministeriet på, at underskriften på det givne dokument er ægte.

Denne bekræftelse gives i form af et almindeligt stempel eller et såkaldt Apostille-stempel. En legalisering giver dokumentet retskraft i udlandet, det vil sige at dokumentet opnår juridisk gyldighed og bliver gældende. Uden en legalisering har dokumentet ingen retskraft i det pågældende land. En legalisering er udelukkende en bekræftelse af underskriftens ægthed og er altså ikke en bekræftelse af selve dokumentets indhold.

Mange udenlandske myndigheder kræver også, at dokumentet bliver oversat til det sprog, der tales i det pågældende land af en autoriseret translatør. Alle oversatte dokumenter skal påtegnes af en notar hos byretten eller hos Dansk Erhverv, som bekræfter identiteten på den person, der underskriver oversættelsen. Derefter kan Udenrigsministeriet apostille-påtegne notarens eller Dansk Erhvervs påtegning.

Flemming Keller Hendriksen kan som engelsk solicitor påtegne engelske dokumenter. Der gælder helt særlige regler om dette.

Keller Advokatfirma har et netværk af kyndige translatører, der kan assistere med oversættelser.

Hvilke dokumenter skal legaliseres?

Der er en del dokumenter der, for at få retskraft i udlandet, skal legaliseres af Udenrigsministeriet. Kun originaler eller dokumenter med original underskrift kan legaliseres. De dokumenter, der skal legaliseres, er blandt andet:

Fuldmagter

Attester (dåbsattest, vielsesattest, straffeattest, sammenskrevet resume udstedt af Erhvervsstyrelsen)

Eksportdokumenter (sundhedsattester, oprindelsescertifikater)

Bemærk, at visse eksportdokumenter kræver legalisering af en dansk myndighed inden legaliseringen i Udenrigsministeriet. Derudover er der også nogle dokumenter, der skal legaliseres med et almindeligt stempel og andre med Apostille-stemplet. Vi guide dig gerne til de korrekte påtegninger.

Kontakt  Linda Glenthøj på 70 90 90 60 for yderligere info.

Krav til attester

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er krav til, hvor gamle visse attester må være, for at kunne blive legaliseret. Det gælder følgende:

Alle kirkelige attester, herunder folkeregisterudskrifter, straffeattester og lægeattester, må højst må være 3 måneder gamle.

Vielsesattester må højst være et år gamle. Dog er det muligt at få udstedt et nyt dokument, ved at kontakte den pågældende myndighed.

Følgende danske dokumenter vil kunne vedlægges et sprogbilag som passende oversættelseshjælp:

Bopælsattest

Fødsels- og dåbsattest

Partnerskabsattest

Personattest

Ren straffeattest

Vielsesattest

Ægteskabsattest

VIL DU VIDE MERE OM LEGALISERING?

70 90 90 60

Ring til os alle hverdage 8-18

Har du et spørgsmål?

Vi svarer tilbage hurtigst muligt