Se siden på dansk Visit the English page

LEGALISERING-ERHVERV

Legalisering / Apostille

Hvis du skal bruge et offentligt dokument i udlandet, kræver mange udenlandske myndigheder, at dokumentet bliver legaliseret. En legalisering er en bekræftelse fra Udenrigsministeriet på, at underskriften på det givne dokument er ægte.

Denne bekræftelse gives i form af et almindeligt stempel eller et såkaldt Apostille-stempel. En legalisering giver dokumentet retskraft i udlandet, det vil sige at dokumentet opnår juridisk gyldighed og bliver gældende. Uden en legalisering har dokumentet ingen retskraft i det pågældende land. En legalisering er udelukkende en bekræftelse af underskriftens ægthed og er altså ikke en bekræftelse af selve dokumentets indhold.

Mange udenlandske myndigheder kræver også, at dokumentet bliver oversat til det sprog, der tales i det pågældende land af en autoriseret translatør. Alle oversatte dokumenter skal påtegnes af en notar hos byretten eller hos Dansk Erhverv, som bekræfter identiteten på den person, der underskriver oversættelsen. Derefter kan Udenrigsministeriet apostille-påtegne notarens eller Dansk Erhvervs påtegning.

Flemming Keller Hendriksen kan som engelsk solicitor påtegne engelske dokumenter. Der gælder helt særlige regler om dette.

Keller Advokatfirma har et netværk af kyndige translatører, der kan assistere med oversættelser.

Hvilke dokumenter skal legaliseres?

Alle oversættelser skal påtegnes af en notar eller af en myndighed som f.eks. Dansk Erhverv, Dansk Industri, Erhvervsstyrelsen m.v., før Udenrigsministeriet kan apostille-påtegne oversættelsen.

Nogle dokumenter opfattes som værende direkte relateret til eksport og er dermed ikke omfattet af Apostille-konventionen. De må derfor ikke påtegnes med en Apostille, men får et almindeligt verificeringsstempel (med ordlyden “This is the true signature of”).

Det gælder bl.a.:

Oprindelsescertifikater

Frisalgscertifikater

Sundhedscertifikater for eksportvarer

Plantesundhedscertifikater

Fakturaer (Invoices)

Eksportlicenser

Efter legalisering i Udenrigsministeriet skal de ovennævnte dokumenter eventuelt legaliseres på det pågældende lands ambassade.

Se evt mere på Udenrigsministeriets hjemmeside her

Er dokumentet fra USA, Canada, New Zealand, Australien og Tyrkiet skal det normalt ikke legaliseres eller have en Apostille-påtegning for at kunne godkendes i Danmark.

Det samme gælder dokumenter fra alle europæiske lande bortset fra disse (undtagelseslande): Albanien, Armenien, Azerbajdjan, Belarus, Bosnien-Herzegovina, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Kosovo, Rusland, Tadkjikistan, Ukraine og Uzbekistan.

Nogle eksportdokumenter er omfattet af Apostille-konventionen.

Udenrigsministeriet påtegner dem derfor med en Apostille, hvis de er underskrevet af en myndighed som f.eks. Dansk Erhverv, Dansk Industri, Erhvervsstyrelsen m.v.:

Agent- og distributøraftaler

Kontrakter

Prislister /Tilbud

Vedtægter

ISO-certifikater / WHO-certifikater

Udskrifter fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Registreringscertifikater

Hjemstedserklæringer

Overensstemmelseserklæringer

Inspektionscertifikater

Certifikater for farmaceutiske produkter

Certifikater der bekræfter at et firma er CE-mærket

Quality System Certifications

Certificates of Approval

Certificates of Analysis

Certificates of Manufacture and Auto-Control

Letters of Authorization /To Whom It May Concern-breve

Kontakt  Linda Glenthøj på 70 90 90 60 for yderligere info.

VIL DU VIDE MERE OM LEGALISERING?

70 90 90 60

Ring til os alle hverdage 8-18

Har du et spørgsmål?

Vi svarer tilbage hurtigst muligt