Se siden på dansk Visit the English page

Legal notice

KELLER Advokatfirma er en advokatvirksomhed ejet personligt af advokat Flemming Keller Hendriksen og oprettet i henhold til dansk lovgivning med CVR-nr. 35 93 15 11. Som advokat i firmaet er man beskikket af Justitsministeriet og medlem af Advokatsamfundet. Man er omfattet af advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, samt af de advokatetiske regler. De regler, der gælder for udøvelse af advokatvirksomhed i Danmark, kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

KELLER Advokatfirma har tegnet advokatansvarsforsikring og garantiordning hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, www.tryg.dk. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af KELLER Advokatfirma.

Keller Advokatfirma