Se siden på dansk Visit the English page

INKASSO

Vi har en effektiv og rutineret inkassoafdeling, der håndterer alt fra større inkassoporteføljer til enkelte mindre krav.

For at et krav kan tages til inkasso, skal det være ubestridt. Det vil sige, at skyldneren ikke må have gjort indsigelser over for gældens størrelse eller eksistens.

Inkassoprocessen indledes typisk ved, at vi sender skyldner et inkassovarsel. Det er et krav efter inkassoloven, at skyldner gives en frist på 10 dage til at betale kravet, og hvis skyldner oversidder denne frist, vil der være mulighed for at tage kravet til inkasso og pålægge yderligere omkostninger.

En af fordelene ved inkassoproceduren er netop, at de omkostninger som lægges til kravet, kan dække omkostningerne til at føre sagen. Typisk vil følgende poster kunne lægges til kravet:

  • Rykkergebyr
  • Kompensationsbeløb
  • Inkassogebyr
  • Inkassosalær
  • Renter
  • Eventuelle retsafgifter

Hvis skyldner ikke er i stand til at betale hele sin gæld straks, kan det være relevant at indbringe kravet for fogedretten. Udover at foretage udlæg i skyldnerens aktiver, kan fogedretten fastslå kravet med samme bindende virkning som en dom, og denne dom vil kunne bruges, hvis kravet senere skal indbringes for fogedretten igen, og vil desuden afbryde forældelsen af kravet i 10 år.

Når vi inkasserer for vores klienter lægger vi stor vægt på en høj grad af løbende rapportering og vi har en høj inddrivelsesgrad.

VIL DU VIDE MERE OM INKASSO?

70 90 90 60

Ring til os alle hverdage 8-18

Har du et spørgsmål?

Vi svarer tilbage hurtigst muligt