Se siden på dansk Visit the English page

LEGALISERING

Vi bistår vores klienter i forbindelse med legalisering af dokumenter, herunder med at opnå notar-påtegninger og apostillering.

En legalisering er en bekræftelse af underskriften på dokumentet. Kun originaler eller dokumenter med original underskrift kan legaliseres.

Flemming Keller Hendriksen kan som engelsk solicitor påtegne engelske dokumenter. Der gælder helt særlige regler om dette.

Herudover skal danske dokumenter, der skal benyttes i udlandet, ofte oversættes af en autoriseret translatør og derefter legaliseres. Når en translatør skal oversætte et dokument til brug for en legalisering, skal selve oversættelsen også legaliseres, hvilket sker ved, at translatøren tager til en notar og underskriver sin oversættelse, hvorefter udenrigsministeriet skal bekræfte notarens underskrift, og dermed legalisere oversættelsen.

Nyere dokumenter udstedt af myndighederne kan legaliseres direkte ved udenrigsministeriet, der vil have et eksempel på den underskrivende myndighedspersons underskrift og derfor kunne bekræfte den. For så vidt angår andre underskrivere, ældre domstolsdokumenter, hvor man ikke har underskriften, eller underskrifter fra tredjemand, kan udenrigsministeriet være ude af stand til at legalisere dokumentet. Det er individuelt hvad den udenlandske notar kræver af dokumentation for et forhold, men løsningen kan undertiden være en legal opinion udarbejdet af en dansk advokat, der redegør for situationen efter dansk ret. Dette advokatnotat kan så underskrives af advokaten foran en dansk notar, der bekræfter, at det er advokatens underskrift på dokumentet. Ofte vil notaren så kræve, at det danske advokatsamfund bekræfter, at pågældende person er fungerende advokat, og måske endda, at advokatsamfundets underskrift legaliseres af udenrigsministeriet.

Apostille-stemplet er altid dansk/engelsk-sproget. Man kan ikke få et stempel på andre sprog.

Der er forskel på legaliseringsprocessen alt efter, om det land, der skal benytte legaliseringen, har tiltrådt Apostille-konventionen (Haager-konventionen af 5. oktober 1961). Hvis landet ikke har tiltrådt Apostille-konventionen skal man efter udenrigsministeriet over det pågældende lands ambassade for en yderligere legalisering.

Vi rådgiver i alle disse situationer og har et netværk af gode translatører der normalt kan træde hurtigt til.

Ring til Flemming Keller Hendriksen på 70 90 90 60 for yderligere info.

VIL DU VIDE MERE OM LEGALISERING?

70 90 90 60

Ring til os alle hverdage 8-18

Har du et spørgsmål?

Vi svarer tilbage hurtigst muligt