Se siden på dansk Visit the English page

Ældre brændeovne skal skrottes i miljøets navn

Regeringen vil pålægge boligkøbere at skrotte brændeovnen. Det gælder hvis man køber bolig efter 1. april 2021 med en brændeovn fra før 2003. Man vil skulle udskifte eller nedlægge den.

En ny lov, der netop er vedtaget i Folketinget, hjemler nærmere regulering heraf. Reguleringen skal dæmme op for problemet med farlige partikler i luften fra gamle brændeovne og anden “overflødig” forurening.

Loven betyder, at det bliver muligt at fastsætte regler, der f. eks. gør det obligatorisk at skifte eller nedlægge en gammel brændeovn fra før 2003, når man køber bolig. Det skal ske inden for 12 måneder efter skødet er tinglyst.

Det er boligkøberen, der bliver forpligtet til at oplyse, om der står en gammel brændeovn fra før 2003 i den købte bolig.

Der kan være svært at vide, hvor gammel en brændeovn er. Miljø- og Fødevareministeriet, som er ansvarlig for dette område, giver følgende vejledning til boligejere, som er i den situation:

“… boligejeren (kan) vælge at indhente en erklæring fra skorstensfejeren om, hvor gammel brændeovnen er. Erklæringen fra skorstensfejeren skal derefter sendes til Miljøstyrelsen sammen med anden relevant dokumentation, så Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om, hvorvidt den pågældende brændeovn er omfattet af ordningen eller ej. Boligejeren kan naturligvis også vælge at udskifte brændeovnen til en ny model med lavere forurening for en sikkerheds skyld uden en erklæring fra skorstensfejeren.”

Loven træder i kraft den 1. januar 2021. I følge bemærkningerne til loven vil de nærmere regler om pligten til udskiftning eller nedlæggelse af brændeovne og pejseindsatse samt pligten til at foretage indberetning og fremsende oplysninger blive fastsat i en bekendtgørelse med forventet ikrafttræden den 1. april 2021.